Het Hemmeland Nooit

Betekenis van de kleuren:

Geel

Uitbreiding jachthaven

Oranje

Bebouwing

Rood

Autoweg en parkeerplaatsen

Lila

Campings (niet vrij toegankelijk voor wandelaars)

Wit

Strand (zonder huidige rietkragen en bomen)

Donkerblauw

Diepere en bredere sloten voor spelevaren (huidige bosschages aan oevers verdwijnen)

Donkerblauw

En van de twee aan te leggen waterskibanen