Reactie gemeente op klacht over niet toepassen Woningwet.