Het Hemmeland: Van natuurgebied tot pretpark.

Veel inwoners van Waterland die nieuwsgierig zijn naar hoe hun gemeentebestuur met zijn burgers omgaat, hebben op donderdag 20 juli een uitgelezen kans gemist. Er was namelijk in het gemeentehuis een “inloopavond” georganiseerd waar de burgers kennis konden nemen van de plannen die onze bestuurders hebben met het Hemmeland. Nou ja, kennis nemen....

De “organisatie” van deze avond was door het gemeentebestuur in handen gegeven van Landschap Waterland, een organisatie die slechts werkt in opdracht van de gemeente en dus op kosten van de belastingbetaler. De informatie verscheen pas op 14 juli op hun website, en het zal ook wel geen toeval zijn dat deze avond hartje zomer werd georganiseerd, wanneer veel mensen op vakantie zijn. Ondanks deze factoren hadden tegen de tweehonderd mensen de gang naar het raadhuis gemaakt.

De bijeenkomst had als onderwerp de “uitgangspuntennotitie herstructurering Hemmeland”. Het vereist uithoudingsvermogen om 25 pagina’s lang ambtelijke taal door te spitten, maar dan wordt je uiteindelijk toch beloond met “Het zij alvast opgemerkt, dat de randvoorwaarden van het hoogheemraadschap de mogelijkheid openen om aan te sluiten op de karakteristieke bouwstijl van Marken en Waterland”. Middels een videopresentatie en informatiepanelen werden de eerste resultaten van deze visie getoond: een vaste waterskibaan en een buitendijks hotel van 12 meter hoog, 95 meter lang en met een buitengevel van onbehandeld (=roestig) ijzer. Dit is dus wat ons gemeentebestuur verstaat onder “aansluiting bij de karakteristieke bouwstijl van Marken en Waterland”. Het ontwerp van het hotel is tot drie maal toe afgewezen door zowel de locale als de provinciale Welstandscommissies, maar toch hingen de tekeningen donderdag prominent in de hal.

Van de Waterlandse politiek was de onlangs aangetreden wethouder Buis aanwezig. Uiteraard had B&W op de hoogte kunnen zijn van de grote onrust in Monnickendam over alleen al de geruchten over deze onzalige plannen. Toch bleek de wethouder “verbaasd” over de enorme opkomst, hoewel het bestaan van het burgerinitiatief haar niet ontgaan zal zijn. Van fatsoenlijke voorlichting was overigens geen sprake, slechts de mantra dat “de gemeenteraad beslist” werd tot vervelens toe herhaald. Volgens de wethouder zal het hotel toch op de agenda van de gemeenteraad gezet worden.... Dat de waterskibaan midden in een gebied wordt gepland dat onder de vogelrichtlijn valt, werd niet vermeld. Democratie op zijn slechtst!

De plannen kunnen kort samengevat worden als “van natuurgebied naar pretpark”. Je weet echt niet wat je ziet, in 2006. Daar waar toch algemeen het besef is doorgedrongen dat juist relatief onontgonnen gebieden van levensbelang zijn in de Randstad, komt er een gemeentebestuur dat vast voornemens is ons Hemmeland voor een grijpstuiver te verpatsen aan projectontwikkelaars. De zegenrijke arbeid van dit soort lieden kunnen we overal in Noord Holland “bewonderen”, en blij word je er zelden van. De aanwezige burgers hadden dan ook geen goed woord over voor deze plannen, maar ontdekten natuurlijk al snel dat de afgevaardigden van Landschap Waterland slechts in opdracht van B&W spraken, en dat de wethouder niets te zeggen had. De verontwaardiging onder de aanwezigen was dan ook groot, waardoor de temperatuur nog aanzienlijk uitsteeg boven het reeds tropische niveau.

Nu ‘hep elk nadeel su voordeel’, en dat geldt ook voor deze bedroevende aangelegenheid. Na 20 juli is nu gelukkig in brede kring in Waterland bekend waar dit gemeentebestuur mee bezig is. Er is dan ook bepaald geen gebrek aan competente actievoerders die al hun kennis, ervaring en inzet zullen gebruiken om deze onzalige plannen naar de vuilnishoop te verwijzen. Gelukkig is de onderbouwing van deze plannen zo slecht en oppervlakkig, dat gegronde bezwaren bepaald niet kansloos zijn. U hoort er de komende maanden ongetwijfeld veel meer over, waarbij uw steun regelmatig hard nodig zal zijn!

Monnickendam, 21 juli 2006.
Martin Essenberg
Kees de Lange
Fred Udo.