Antwoorden van B&W en Landschap Waterland op schriftelijke vragen van burgers.