Wat zijn de beloften van de burgemeester van Waterland waard?

Geachte heer Jongmans,

Op 3 november heeft u mij schriftelijk laten weten dat ik binnen 10 dagen een inhoudelijke beantwoording kon verwachten van mijn mail van 26 oktober. Op 30 november belooft u 'op korte termijn' op de zaak terug te komen. Inmiddels is het 6 december.

Zoals u wellicht weet probeer ik al sinds de bijeenkomst in de Grote Kerk van 27-9-06 om van mijn kant de dialoog met politieke partijen en B&W gestalte te geven. Een dialoog waartoe de heer Bouwman, namens B&W naar ik veronderstel, opriep. Binnenkort neemt de Raad een besluit en het stelt mij buitengewoon teleur dat B&W en de meeste partijen in de Raad de dialoog mijden dan wel uitstellen tot na het moment dat er een definitief besluit ligt. Op die manier verliest een dialoog, het uitwisselen van gedachten, meningen, argumenten om zo tot een goede besluitvorming te komen, alle waarde.

Inhoudelijk heb ik op vrijwel geen enkele vraag of opmerking een helder, to the point antwoord gekregen noch heb ik die antwoorden gehoord in de (voorbereidende) raadsvergaderingen van 16 en 30-11. Als burger van deze gemeente voel ik mij daardoor niet serieus genomen. Het is mijns inziens door dit soort zaken dat burgers zich afwenden van de politiek en dat de afstand tussen burger en bestuur eerder toe- dan afneemt. Dat leidt tot een verharding van verhoudingen die (ook) een gemeentebestuur niet zou moeten willen. Mij lijkt dat u, als burgemeester van deze gemeente, hier een belangrijke positieve rol zou kunnen en moeten spelen door te bevorderen dat betrokken burgers, zoals ik, binnen een redelijke termijn een heldere, open, eerlijke reactie krijgen op de vragen en zorgen die bij hen leven.

U begrijpt dat ik uw reactie op (ook) deze mail met belangstelling tegemoet zie.

Met vriendelijke groet,
Drs R.F. (Ron) van den Berg