Open brief aan de PvdA-raadsleden (Ron van den Berg).

Geachte PvdA-raadsleden,

Vanmiddag, met mijn vrouw over de Kloosterdijk fietsend, terechtgekomen in de fuik van een groep aanwonenden die handtekeningen verzamelden tegen de plannen voor dat gebied van het door u zo van harte gesteunde College van B&W. Een prachtige gelegenheid om mij eens ter plaatse te oriënteren en vooral ook precies te laten informeren over de exacte locatie van wat in de ambtelijk-politieke newspeak ineens 'bedrijfserven' worden genoemd. Zal wel landelijker klinken, een 'erf' maar uiteraard gaat het gewoon om bedrijventerreinen. En ik dacht even terug aan uw trotse advertentie in het laatste nummer van het onvolprezen Prettig Weekend, een advertentie waarin u successen claimt die mijns inziens niet de uwe zijn, waarin u zodoende pronkt met andermans veren en waarin u naar mijn mening omtrent het Hemmeland een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Aan die advertentie dus, dacht ik even terug, vanmiddag op de Kloosterdijk. En ik kon het niet geloven, ik kon maar niet begrijpen dat de zo trotse ondertekenaars van die advertentie waarin de PvdA Waterland probeert zich als 'groen' te profileren, dat diezelfde ondertekenaars ook hun handtekening zouden gaan zetten onder de dwaze plannen van B&W voor bedrijventerreinen aan de Kloosterdijk. Dat kan niet waar zijn, toch?
"Het voorstel van het college zal worden besproken in de Raad van 19 april", zo eindigt uw advertentie. Dat betekent dat u nog 10 dagen hebt om eens naar de Kloosterdijk te wandelen, naar het prachtig groene gebied te kijken dat zich dan voor u uitstrekt, en u af te vragen of u het recht hebt en of u er goed aan doet om dat gebied voorgoed naar de verdoemenis te helpen. Met belangstelling wacht ik uw reactie en uw volgende 'groene' succesadvertentie af.

Met vriendelijke groet,
Ron van den Berg

N.B. onder uw advertentie prijken de, dat moet gezegd, schitterende foto's van een fractievoorzitter, twee raadsleden en een duoraadslid. Twee van de vier ondertekenaars tref ik echter noch op de site van de Gemeente Waterland, noch op de site van uw partij als (duo-)raadslid aan. Oude advertentie? Of -bij de PvdA al eens eerder vertoond- niet bijgewerkte website?