De laatste open brief van Ron van den Berg aan de raadsleden.

Geachte raadsleden,

Van geen van u mocht ik een reactie ontvangen op onderstaande mail (D31). Het wordt mij droef te moede. Want dat betekent dat u zich kennelijk geen raad weet met de betrekkelijk eenvoudige vragen die ik u heb voorgelegd aangaande uw standpunt over de bouw van een te groot hotel op een verkeerde plaats in deze gemeente.

Wellicht komt dat omdat u het met mij eens bent maar dat niet wilt of kunt erkennen vanwege fractiediscipline of misplaatste loyaliteit aan het college van B&W. Of omdat u zich al ál te diep hebt ingegraven in een eerder ingenomen stelling. U hoopt dan misschien dat de Welstandscommissie u (en vooral: het Hemmeland) zal redden door een negatief advies uit te brengen, zodat u er zonder kleerscheuren afkomt. Dat laat zich dan niet anders kwalificeren dan als gebrek aan politieke moed, angsthazerij. Daar kan niets goeds uit voortkomen.

Niet uit te sluiten valt dat u het niet met mij eens bent, dat u nog steeds voor 100% staat achter het eerder genomen principebesluit -dat overigens, zoals u allen weet, niet ging over een hotel met maar liefst 66 kamers- en dat u -helaas- niet bent gezegend met voortschrijdend inzicht ook al heeft een flink deel van de Waterlandse bevolking kenbaar gemaakt niets in het hotelplan te zien. Ik wil, anders gezegd, graag geloven dat u de meest honorabele motieven hebt om, ten koste van (een deel van) het Hemmeland vóór de nieuwe Mirror te zijn, vóór een hotel met een 12, 24 (tóch, tot mijn niet geringe vreugde, een stukje voortschrijdend inzicht en wat politieke moed bij een van de collegepartijen!!) dan wel 66 kamers, een hotel dat inclusief congresruimtes, parkeergelegenheid, manouvreerruimte en dergelijke in alle varianten teveel van de ter plaatse beschikbare ruimte inneemt. Maar waarom die eerzame motieven dan niet uiteengezet aan de mensen die u geacht wordt te vertegenwoordigen, bespreekbaar gemaakt, getoetst in die veelgenoemde maar nog altijd niet gevoerde dialoog? Waar bent u met z'n allen nou toch zo bang voor?

En tenslotte kan het heel goed zijn -in eerder correspondentie met enkele fracties heb ik zoiets al menen te proeven- dat u vindt dat u niet hoeft in te gaan op vragen van individuele burgers, dat die zich er niet mee zouden moeten bemoeien, dat die het maar aan de politiek zouden moeten overlaten, aan 'hun' gekozen vertegenwoordigers in de Raad. Dat is een standpunt natuurlijk. Vraag is wel voor wie u dan eigenlijk ooit de politiek bent ingegaan. Intussen hebt u in ieder geval bereikt dat ik mijn geloof in de plaatselijke politiek/politici zo langzamerhand kwijt ben. Met pijn in het hart -want ik beschouw dat als een nederlaag- leg ik het hoofd in de schoot en treed toe tot de Stichting Hemmeland i.o. om, samen met anderen, met andere middelen te doen wat u als Gemeenteraad zou (hebben) moeten doen: vechten voor de bescherming van de weinige natuur die wij in deze gemeente nog hebben.

Mvg,
Ron van den Berg