De plannen voor het Galgeriet

De eerste dagen van april zijn de plannen van B&W met het Galgeriet bekend geworden. Hierbij plaatsen wij onmiddellijk de volgende kanttekeningen:

  1. Onze suggestie gedaan in de raadsvergadering van 14 november 2006 om een hotel op het Galgeriet te bouwen werd door de raad schouderophalend terzijde geschoven. Nu is het door de architect opgenomen in het ontwerp. Zo horen B&W het ook eens van een ander.......
  2. De verplaatsing van de jachthaven is onverkort opgenomen in het plan, dus de miljoenen daarvoor zullen nog vele jaren op de exploitatie van de haven drukken en een financiŽle molensteen om de nek van de burgers van Waterland betekenen. Hierbij merk ik op, dat een week na de opening van de nieuwe Marina van Volendam er al vele tientallen zeilboten uit Monnickendam naar die haven zijn vertrokken.
  3. Volgens de plannen raakt ook Jachthaven Waterland een steiger kwijt aan het project. Betaalt de gemeente de inkomstenderving van Zetsema? (Zetsema zelf weet nog van niets!).
  4. Er wordt een grote supermarkt aan de rand van het Galgeriet voorzien, dus het oude plan Deen dat jaren terug zoveel weerstand opriep in Monnickendam komt weer terug. Wordt hiermee de centrumfunctie van de binnenstad versterkt? Enige jaren geleden was de komst van Deen nog een bedreiging voor de middenstand.
  5. Met dit plan wordt een grote operatie gestart om alle bedrijvigheid van het Galgeriet en de binnenstad de wei in te sturen. Dit is precies de mentaliteit van veel gemeentebesturen, die de onlangs aangetreden minister Cramer van VROM met kracht wil gaan bestrijden. Zie hiervoor het persbericht (E40) en de samenvatting van Fred Udo over de problemen in Waterland (A3). Het is dus duidelijk, dat hogere bestuurslagen zich met deze problematiek zullen gaan bemoeien, hopelijk met als resultaat dat de bouwdrift van B&W van Waterland ingetoomd zal gaan worden. Toch is een herstructurering van het Galgeriet in principe geen slechte zaak. Er is echter een uitstekend alternatief voor de geplande woningbouw. Er zijn namelijk landelijke plannen in voorbereiding voor het inrichten van een fonds voor de herstructurering van oude bedrijventerreinen. Natuur en Milieu voorziet dat hiervoor 250 miljoen per jaar nodig zal zijn. Het is waarschijnlijk realistischer om de architecten een architectonisch verantwoord bedrijventerrein te laten ontwerpen op de locatie Galgeriet en uit te laten voeren met subsidie van dit fonds. Een hotel past daar zeker in.

Monnickendam, 5 april 2007
Fred Udo