Vervolg anonieme bijdragen in gemeentelijk Gastenboek.

Auteur: Kees de Lange

Na de e-mail discussie tussen Fred Udo en mevrouw Tillema van de gemeentelijke Taakgroep Communicatie werd in het gastenboek van de Waterlandse website aangekondigd dat er geen nieuwe anonieme berichten meer geplaatst zouden worden, maar ook dat de oude zouden blijven staan. Dit leidde tot de volgende e-mail wisseling:

Woensdag 16 augustus 2006, Kees de Lange
Geachte mevrouw Tillema,
Graag zou ik van u meer informatie ontvangen over uw bewering dat 'de gemeente besloten heeft geen anonieme berichten meer te plaatsen'. Voor de correcte berichtgeving op onze website zouden wij graag over de juiste en volledige informatie op dit punt beschikken. Is er een schriftelijke onderbouwing van dit 'besluit'? Wie is 'de gemeente' in dit geval? Voorts zullen wij bekijken in hoeverre in de komende periode blijkt dat er inderdaad geen anonieme berichten meer geplaatst worden in het Gastenboek.
Met vriendelijke groet,
Kees de Lange

Vrijdag 18 augustus 2006, Kees de Lange
Geachte mevrouw Tillema,
Onlangs heb ik u enige vragen gesteld met betrekking tot het Gastenboek op de gemeentelijke website. Tot dusver heb ik geen reactie mogen ontvangen. Wellicht waren mijn vragen niet duidelijk genoeg geformuleerd, dus laat me hierbij een nieuwe poging doen:

  1. U stelt dat 'de gemeente' besloten heeft dat er niet langer anonieme boodschappen in het Gastenboek geplaatst gaan worden. Ik heb u gevraagd waar deze beslissing vandaan komt. Is deze op ambtelijk niveau genomen (zo ja, onder wiens verantwoordelijkheid) of op politiek niveau (zo ja, onder wiens verantwoordelijkheid). Is van deze beslissing documentatie beschikbaar, in de vorm van een schriftelijk stuk? Het laatste lijkt toch aannemelijk als u een dergelijke opdracht krijgt. In elk geval zou ik daar graag over geinformeerd worden. De reden voor dit verzoek moge duidelijk zijn. Ik ben webmaster van de website www.redhethemmeland.nl, en wij stellen prijs op correcte, duidelijke berichtgeving, waar maar enigszins mogelijk onderbouwd met schriftelijke stukken. Graag vraag ik daarom nogmaals uw medewerking.
  2. Er is een tweede punt dat mij interesseert. Opvallend is dat wellicht geen nieuwe anonieme berichten geplaatst zullen worden (tot het moment van het schrijven van deze boodschap was dat inderdaad het geval), maar de door een aantal mensen gewraakte anonieme boodschappen staan nog steeds in volle glorie (nou ja, 'glorie') in uw Gastenboek. Zijn er soms twee soorten anonieme boodschappen, een categorie die er al op staat, en een categorie die er niet opkomt? Dat zou suggereren dat er ten aanzien van dit soort boodschappen geen heldere en consistente standpuntsbepaling bij 'de gemeente' heeft plaatsgevonden, maar dat we moeten spreken van een enigszins opportunistische handelwijze. Ik zou het op prijs stellen als u mij (bij voorkeur gestaafd door documenten) deze op het oog nogal onlogische handelwijze kunt verklaren.

Ongetwijfeld bent u met mij van mening dat het Gastenboek van de gemeente aan duidelijkheid en overtuigingskracht zou winnen indien er heldere en voor de burgers begrijpelijke richtlijnen bekend zouden zijn en ook daadwerkelijk gehanteerd zouden worden. Wij hebben dus een gemeenschappelijk belang in het met elkaar scheppen van juist die broodnodige helderheid.

Met dank voor de te nemen moeite,
met vriendelijke groet,
Prof. dr. C.A. de Lange
Red het Hemmeland

Dinsdag 22 augustus 2006, Kees de Lange
Geachte mevrouw Tillema,
Recentelijk heb ik u een aantal e-mails gestuurd met vragen over welke beleidslijn gehanteerd wordt met betrekking tot het al dan niet plaatsen van anonieme boodschappen in het Gastenboek van de gemeentelijke website. Tot dusver is me het genoegen van een reactie uwerzijds op deze eenvoudige vragen nog niet ten deel gevallen. Graag zou ik van u vernemen of een dergelijke reactie nog op enige termijn te verwachten is, of dat het sowieso niet in uw voornemen ligt te antwoorden. In verband met onze rapportage op de website www.redhethemmeland.nl is het van belang te weten wat de precieze situatie is. Omdat we een respons op de website niet veel langer willen uitstellen, zal op korte termijn aan de hand van uw antwoord of het uitblijven daarvan een heldere uiteenzetting ten behoeve van de burgers van Waterland geformuleerd worden.
Met vriendelijke groet,
C.A. de Lange
Actiegroep Red het Hemmeland.

Woensdag 23 augustus 2006, reactie gemeente
Geachte heer De Lange,
In reactie op de e-mails die u verzonden heeft op 16, 18 en 22 augustus jl, bericht ik u het volgende:
Aangezien enige tijd geleden gebleken is dat bij berichten over de toekomst van Het Hemmeland nicknames gebruikt zijn in het gastenboek is - na overleg met het college van B&W - besloten de werkwijze omtrent het plaatsen van berichten in het gastenboek aan te passen. Deze werkwijze staat omschreven boven het gastenboek, zodat iedereen daar kennis van kan nemen. Het college van B&W heeft besloten dat ieder bericht, dat aantoonbaar door een gebruiker van een nickname is verstuurd, uit het gastenboek van de gemeentelijke website verwijderd wordt.
Dit is inmiddels gebeurd.
Hopelijk bent u hiermee voldoende genformeerd.
Met vriendelijke groet,
Maria Tillema

Conclusie
Het duurt allemaal even, maar uiteindelijk is de gemeente Waterland weer terug waar ze natuurlijk al in de eerste plaats hadden moeten zijn: anonieme berichten horen niet in een gastenboek thuis.