Het gesprek.

Hieronder volgt een verslag van het gesprek tussen de initiatiefgroep en B&W. Het is interessant om te zien waartoe een gesprek van anderhalf uur kan leiden. Er komen ongetwijfeld nog officiële notulen. Die zullen wij ook publiceren, als er punten in staan, die wij niet of anders behandeld hebben.

Auteur: Fred Udo

Daar zaten wij dan op 14 september om half vijf in het gemeentehuis.
Aan de ene kant van de tafel het voltallige gemeentebestuur, gesecondeerd door de gemeentesecretaris en een ambtenaar, aan de andere kant de initiatiefgroep: Sjoerd Rodenhuis, Ton Louwers, Inga Tessel, Karel Mewe, George Onclin en Fred Udo. Zes tegen zes dus. Na een uitvoerige voorstellingsronde begon de burgemeester uit te leggen wat er allemaal aan de hand was. Dit kunt u beter en uitvoeriger vinden op de website, die u nu leest.
Het was de bestuurders in het begin nog niet duidelijk, dat de dossierkennis aan onze kant van de tafel vele malen groter was dan aan de overkant. Die ontdekking droeg niet bij tot een goede stemming. Dit verslag is wat eenzijdig, omdat de betogen van B&W wel lang waren, maar niets substantieels inhielden.

De Beloofde Avond in de Grote Kerk wordt georganiseerd met een onafhankelijke voorzitter en er komen net als op de 20 juli presentaties van Landschap Waterland (door de voorzitter, de heer Schippers) en van de gemeente over de procedures..... Op onze vraag of er buiten de 'Notitie' nog nieuw materiaal was werd na aandringen van ons "NEE" gezegd.
De autoriteiten gaan dus nog eens proberen om aan het onwillige volk uit te leggen hoe mooi de plannen wel zijn en hoe vaak wij aan het eind van het traject bezwaarschriften kunnen indienen. De initiatiefgroep mag ook een presentatie houden en wel gedurende 10 (tien) minuten. Het mag zelfs een powerpoint presentatie zijn....
Dit is weer een grove onderschatting van onze positie in Monnickendam, hoewel het noemen van het aantal handtekeningen toch een kleine schok teweegbracht. De handtekeningen zullen door ons op 27 september worden aangeboden aan de burgemeester. Hij zal ze welwillend in ontvangst nemen.

Een belangrijk deel van de discussie ging over de rechtspositie van Landschap Waterland en zijn voornaamste product: de 'Uitgangspuntennotitie voor de herstructurering van het Hemmeland'. (Alleen een ambtenaar kan zo’n naam verzinnen.)
Het Landschap en de Notitie zijn beiden glibberig en ontoegankelijk voor invloed van de burgers. B&W verschuilden zich in de discussie herhaaldelijk achter regels en procedures, die in dit geval vooral bedoeld zijn om de burger buitenspel te zetten. Zie hiervoor het document B11 (Landschap Waterland: hoe zetten we de burger buitenspel?) van Kees de Lange. Onze activiteiten fietsen door al die opzetjes heen en dat doet zeer in bepaalde kringen. Sjoerd illustreerde dit spelletje door te citeren uit een brief van het Landschap waarin staat, dat de 'Notitie' niet toegankelijk is voor inspraak of bezwaar..... B&W kenden de passage niet.
Fred Udo gaf een samenvatting van de documenten B7 (Hemmeland op de schop, waarom?) en B10 (de financiering van het Hemmeland), waarin geen spaan heel bleef van de argumenten om ooit aan een 'herstructurering' te beginnen. Sterker nog, het geklooi met cijfers in de verschillende begrotingen van het Landschap, het park en de jachthaven toont ondubbelzinnig aan, dat er met cijfers geschoven wordt, tot het gewenste resultaat bereikt is, namelijk een tekort.
Een getal ter illustratie: voor werk uitbesteden tot een totaalbedrag van 120 000 euro worden 86 000 (zes en tachtigduizend!) euro bureaukosten in rekening gebracht.....
De conclusie van het betoog van Fred Udo was, dat bij ongewijzigd beleid meer dan 40 000 euro per jaar beschikbaar is om het park op te knappen.
Een eenvoudige berekening leert, dat de herstructurering de gemeente tonnen per jaar kan gaan kosten. Nogmaals: alles is na te lezen in de documenten B7 en B10 op deze website. Commentaar van de burgemeester: “Zoveel cijfers kan ik niet verwerken.” De andere vijf zwegen stil.
Er zijn gelukkig in Monnickendam een heleboel mensen, die beter met cijfers kunnen omgaan dan de burgemeester. Zij kunnen deze argumenten dus wel op waarde schatten.

De discussie over het hotel ging voornamelijk over de presentatie van de plannen door B&W. De huidige impasse is veroorzaakt door het taalgebruik als: 'enige uitbreiding van de hotelcapaciteit van het Mirrorpaviljoen'. Hierdoor zijn de burgers heel lang op het verkeerde been gezet.
Op de vraag over de toepassing van de wet Bibob zei men: "Die is al toegepast bij het project 'de Werf' en de implementatie van de wet in de gemeente wordt voorbereid."
Ondanks de hoffelijke toon over en weer bleef het ijs tussen de partijen heel en er waren momenten, dat het zelfs snel dikker werd.
Eén zo’n moment kwam toen er gevraagd werd in de discussie over het hotel: "Kunt u het verantwoorden om 1 hectare gemeenschapsgrond met daarop Monnickendams meest populaire strandje aan een privé ondernemer over te doen."
De Burgemeester liep wat rood aan en stotterde: "Op zo’n vraag geef ik geen antwoord".
Dat was toch heel jammer, want voor antwoorden op dergelijke vragen waren wij naar het gemeentehuis gekomen.