Een burger haalt zijn gram.

Aan B&W en Raad van de gemeente Waterland

"In verschillende groepen werd getraind in het aangaan van een dialoog", lees ik in bijgaand artikeltje (document E49). Wat een geweldig opbeurend bericht; de Gemeente Waterland heeft het licht gezien!

Ruim een jaar geleden (november 2007) heb ik in een aan B&W en de voltallige raad toegestuurd bericht, nog steeds als weblog ("De Dialoog") te lezen op de onvolprezen site www.redhethemmeland.nl, gewezen op het feit dat gemeentebestuur en het overgrote deel van de Raad op alle mogelijke manieren een dialoog met burgers over de toekomst van het Hemmeland frustreerde, uit de weg ging. Wat jammer en wat wrang ook dat er het ongetwijfeld weer duurbetaalde -de gemeentelijke lasten zullen ongetwijfeld weer verder omhoog gaan- onderzoek naar (het ontbreken van?) de bestuurskracht van de Gemeente Waterland voor nodig was om de mannen en vrouwen op het Gemeentehuis en in de Raadszaal (een enkele uitzondering daargelaten) een advies te geven dat al veel eerder in alle openbaarheid en voor helemaal niets door een eenvoudige, betrokken burger was aangereikt. Laat ik hopen dat de trainingen met succes worden afgerond en dat die zich vooral richten op de mentaliteit, de bestuurlijke arrogantie, die steeds geleid heeft tot het juist uit de weg gaan van bedoelde dialoog.

Mvg,
Ron van den Berg