STEM OP WOENSDAG 7 MAART ! STEM WIJS OP 7 MAART !! UW STEM TELT DUBBEL OP 7 MAART !!!

Voor wie de ouderwetse verkiezingsborden en de moderne mediacampagnes heeft gemist zal het na het lezen van de kop hierboven duidelijk zijn: aanstaande woensdag, 7 maart, worden er weer eens verkiezingen gehouden. En het zijn geen onbelangrijke verkiezingen, deze verkiezingen voor de Provinciale Staten van, in ons geval, Noord-Holland. Want weliswaar heeft Provinciale Staten (PS) het imago van een geldverslindende maar machteloze bestuurslaag met weinig werkelijke, zelfstandige bevoegdheden maar op het gebied van onze directe leefomgeving heeft PS wel degelijk iets in de melk te brokkelen. Wie zich weleens zorgen maakt over de ernstige en toenemende verrommeling van het landschap, ook in deze provincie, over de voorgenomen verregaande vercommercialisering en verpretparking van de schaarse natuur- en recreatiegebieden (waaronder het Hemmeland en de Monnickenmeer) en wie de laatste restanten van het veenweidegebied aan het Markermeer op waarde weet te schatten, die doet er dan ook goed aan om z'n stem uit te brengen, komende woensdag. En gezien de verwachte, uiterst lage opkomst van misschien zelfs minder dan 50%, zou je kunnen stellen dat die stem dan voor twee telt.

Het mag duidelijk zijn: ik máák die gang naar de stembus toch maar weer, woensdag. Ondanks de Drentse commissaris van de koningin Relus ter Beek die in een brief aan alle kersverse stemgerechtigden schrijft (ik citeer) "Allemaal goed en aardig, maar denk niet dat het veel zoden aan de dijk zet". Maar, en dat is dan toch wel min of meer een probleem, als ik dan ga, welke partij verdient dan mijn dubbele stem?

Om die keuze te kunnen maken heb ik vorige week per email een aantal prominente leden van PS en/of provinciale lijsttrekkers benaderd om duidelijkheid te krijgen over wat ik van hun partij mag verwachten als het gaat om het Noord-Hollandse landschap. De tijd die ze hadden om te reageren was wat aan de korte kant, dat weet ik. Enkele partijen hebben (dan ook nog?) niet gereageerd. Dat zegt veel over hun slagvaardigheid en/of over het belang dat ze hechten aan de dialoog met de kiezer. En slagvaardigheid en daadkracht is voor een goed provinciebestuur onontbeerlijk. Bovendien, als partijen zelfs vóór verkiezingen al niet op een kiezer reageren, dan moet je je afvragen hoeveel ze zich ná de verkiezingen nog aan diezelfde kiezer gelegen laten liggen. Weinig, vrees ik. De partijen van wie ik zelfs geen ontvangstbevestiging mocht ontvangen zullen mijn stem dan ook niet krijgen. Het CDA is zo'n partij. Ook op gemeentelijk niveau is de CDA-fractie de afgelopen maanden voortdurend weggelopen voor elke vorm van dialoog met de kiezer; de partij heeft het Waterlandse college steeds kritiekloos gevolgd in voorstellen die uiteindelijk desastreus zullen blijken te zijn voor het Hemmeland zoals we dat nu kennen. En de Monnickenmeer vertrouw ik deze partij al helemáál niet toe. Dat laatste geldt ook voor PvdA en VVD. De PvdA heeft in mijn ogen in de hele discussie rond het Hemmeland last gehad van het feit dat ze zich gebonden achtte aan het programakkoord. De woordvoerder in de Raad heeft weliswaar een aantal moties ingediend en een paar buitengewoon zinnige opmerkingen gemaakt -ik hoop dat daarop ook werkelijk een vervolg komt- maar uiteindelijk heeft de partij haar tanden niet durven laten zien. En de Monnickenmeer heeft ze helaas geofferd voor een plek voor mevrouw Buis in het college. Dóód zonde en voor iemand als ik, die deze partij altijd een warm hart heeft toegedragen, ook heel teleurstellend. Daarbij in aanmerking nemend dat de aangeschreven PvdA statenleden ook niet de moeite hebben genomen om op mijn mail te reageren is het voor mij duidelijk: exit PvdA.

De VVD dan? De plaatselijke vertegenwoordigers van de VVD lijken op geen enkele manier geïnteresseerd in een groen Waterland. De reflex lijkt te zijn: Groen? Wat jammer! Dat kan toch prachtig met asfalt, beton en/of baksteen worden weggewerkt? Wél ontving ik van dhr. Kraak, fractievoorzitter van de VVD-statenfractie, een uitvoerige reactie waarin hij aangeeft het niet eens te zijn met de stelling dat "met name CDA en VVD een 'verrommelende' rol gespeeld hebben". Daarover zijn dhr Kraak en ik het dan niet eens. Niet onverwacht natuurlijk. Voor de rest past hij precies dezelfde politieke truc toe als B&W in onze gemeente: hij probeert aan de inhoud te ontkomen door te beginnen over 'toonzetting en taalgebruik' van mijn mail en de daaraan toegevoegde bijlagen. Een zwaktebod. En tenslotte merkt hij namens de VVD op dat er over drie jaar weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. Tot zolang, vindt die partij blijkbaar, moet het stemvee verder z'n mond maar houden. Zo'n partij valt voor mij af, ook al stel ik het op prijs dat ze reageert.

In de Waterlandse raad is de partij niet vertegenwoordigd maar op de lokale zenders is ze via veelvuldig uitgezonden reclamespots prominent aanwezig. Maar ondanks haar al ruim 40 jaar, om precies te zijn sinds 1966 beleden liefde voor directe invloed van de kiezer, heeft deze partij kennelijk niet echt behoefte om met die kiezer van gedachten te wisselen. Anders gezegd: niets gehoord van D66 en Joke Geldhof. Ook marginale partijen als de Groenen en de Ouderenpartij doen er het zwijgen toe. Een jammerlijk gemiste kans, dames en heren! En toen waren er nog maar drie.

Niet verbazingwekkend, gezien mijn eerdere, soortgelijke ervaring met de toenmalige lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van die partij, was de Christen Unie de eerste die op mijn email een, overigens korte, reactie gaf. Geen gezeur over "toonzetting en taalgebruik", zoals het Waterlandse college en de VVD-statenfractie, maar een zakelijke reactie van de lijsttrekker, dhr Bezemer, met bijgevoegd een helder artikeltje met daarin het standpunt van de Christen Unie. Voor wie groen maar ook Christelijk (of niet links) wil stemmen lijkt de CU mij zeker geen verkeerde keus.

Van de SP kreeg ik een snelle en hoopgevende reactie: een en ander zal worden opgenomen met de fractie en bovendien naar "onze zeer actieve afdeling Waterland" worden doorgestuurd. Helaas, een reactie op de inhoud ontbreekt. En omdat ik niet van plan ben met mijn kostbare stem zomaar wat te gokken..

Zodat nog slechts Groen Links overblijft. Laat ik meteen zeggen dat ik landelijk de laatste jaren niet op GL gestemd heb. Te elitair, te weinig actiegericht, te zeer Amsterdamse grachtengordel. In de afgelopen driekwart jaar echter, heb ik met GL vrijwel uitsluitend positieve ervaringen. Mails aan de Waterlandse fractie werden snel, to the point en inhoudelijk beantwoord. Hoewel ik het zeker niet in alles met GL eens ben -zo vind ik hun standpunt ten aanzien van de bouw van een hotel op het Hemmeland nog altijd onjuist, zwak onderbouwd en dus nauwelijks te verdedigen- gaat de partij in ieder geval de discussie niet uit de weg en neemt haar kiezers serieus. En de Monnickenmeer durf ik aan GL wel toe te vertrouwen (al wordt het wel tijd dat die ontsierende borden eens uit het weiland worden gehaald).

Ook op provinciaal niveau had GL (Klaas Bruinissen, Statenlid) de meest inhoudelijke reactie waaruit het volgende citaat:
"Eerst concreet over Hemmeland. De statenfractie van GroenLinks heeft in deze een gelijksoortig standpunt als de gemeenteraadsfractie van GroenLinks in de gemeente Waterland. Verstening en vercommercialisering van Hemmeland vinden we ongewenst. De raadsfractie van GL ter plaatse was meen ik voorstander van het door u geinitieerde referendum. In Noord-Holland hebben we diverse recreatieschappen die gemeenschappelijk worden bestuurd door provincie en betrokken gemeenten. In de statencommissie die zich bezig houdt met openluchtrecreatie heeft GroenLinks bij gedeputeerde Schipper de kwestie Hemmeland aan de orde gesteld. Wij wezen op het grote maatschappelijke verzet van de bevolking tegen de moderniseringsplannen en hebben duidelijk gemaakt dat wij die ook veel te drastisch vonden. De gedeputeerde reageerde dat er wat mis was gegaan in de communicatie naar de bevolking, nam overigens geen afstand van de plannen maar nam zich voor de dialoog te herstellen." Einde citaat.
Wat mij betreft is het wachten op genoemde heer Schipper of zijn opvolger want helaas, van die dialoog is nog steeds weinig terecht gekomen. Ik hoop dus maar dat de GL-fractie blijft aanhouden.

Nog steeds denk ik niet dat ik bij landelijke verkiezingen op GL zal stemmen. Maar -opnieuw een citaat- woensdag let ik "maar even niet op Den Haag, op de Eerste Kamer en de lotgevallen van het kabinet. In plaats daarvan kijk ik naar die arme, gemaltraiteerde provincie -of wat er van over is. Naar de laatste restanten veenweidegebied, de grutto- en kemphaanpopulatie, gemeentelijke uitbreidingsplannen waar stokjes voor gestoken moeten worden en nieuwe ontsluitingswegen die er vooral niet moeten komen. Op internet stroop ik de programma's nog wel af om de grootste dwarsligger op te sporen. Die krijgt mijn stem", aldus Volkskrantredacteur H.J. Schoo in de krant van afgelopen zaterdag. Vooralsnog gaat mijn stem woensdag naar Groen Links.

Eindig ik met het welgemeende advies waarmee de SP haar mail besloot en waarbij ik mij van harte aansluit: "Ga wel stemmen….en de keus is aan U!".