Uitnodiging voor een interview.

Geachte (CDA, PvdA, AWB, Waterland95, GroenLinks, VVD) fractie van gemeente Waterland,

Graag richten wij ons tot u met het volgende. Zoals u uiteraard bekend, is er al enige tijd veel commotie in Waterland over de plannen die Landschap Waterland en B&W hebben met ons Hemmeland. Op de informatiebijeenkomst in de Grote Kerk op 27 september was de opkomst enorm, en op deze bijeenkomst bleken de aanwezigen vrijwel unaniem achter de doelstellingen van Initiatiefgroep 'Red het Hemmeland' te staan. Ook is er een zeer groot aantal handtekeningen verzameld die steun aan de doelstellingen van de Initiatiefgroep betuigen. Als er één ding duidelijk is, dan is het dat het onderwerp leeft bij de bevolking.

In november 2006 zal er in de raad besluitvorming over de toekomst van ons Hemmeland plaatsvinden. Voor een goed democratisch proces is het dan ook van groot belang dat de standpunten van alle politieke partijen helder en duidelijk over het voetlicht komen. Dit klemt des te meer omdat bijna geen enkele partij in haar verkiezingsprogramma 2006-2010 iets substantieels over plannen met het Hemmeland te melden had.

Graag willen we één van de leden van uw raadsfractie daarom uitnodigen voor een interview met ondergetekenden. Het interview zal op band worden opgenomen, zodat u de garantie heeft dat uw woorden juist zullen worden weergegeven. De interviews zullen geplaats worden op onze website ‘Red het Hemmeland’. Deze website wordt zeer uitgebreid bezocht door de bevolking van Waterland. Sinds we 'in de lucht zijn', zijn er tot op dit moment al bijna 10000 bezoekers geweest. Op deze wijze kunnen wij met elkaar bijdragen aan een gezonde meningsvorming onder de bevolking over een onderwerp dat van grote betekenis is voor onze directe leefomgeving.

Vertrouwende op uw medewerking verblijven wij,
met vriendelijke groeten,

Fred Udo
Kees de lange
Initiatiefgroep ‘Red het Hemmeland’
www.redhethemmeland.nl