Monnickendam, 26 januari 2007

Familie G. Kulik
Waterlandse Zeedijk 1
1141 LC Monnickendam

Onderwerp: uw uitnodiging

Beste mijnheer en mevrouw Kulik,

Met plezier aanvaard ik, namens de de Initiatiefgroep en namens de Stichting Hemmeland, de vriendelijke uitnodiging uit uw "Open brief aan alle inwoners van Waterland" om eens een kopje thee bij u te komen drinken.

Uit uw brief spreekt een boosheid, teleurstelling en verongelijktheid die niet nodig is en ook niet terecht. Na lezing ervan heb ik moeten vaststellen dat er aan uw kant een paar misverstanden bestaan en dat u niet helemaal juist bent geïnformeerd. U denkt, zo lees ik in uw brief, zo ongeveer hetzelfde van de Initiatiefgroep en van de Stichting Hemmeland. Dit soort op gebrekkige informatie berustende misverstanden wordt beslist niet opgelost door de andere partij publiekelijk van leugens te beschuldigen. Het spijt mij dat u denkt dat in uw brief toch te moeten doen. De Stichting Hemmeland zal het geld van haar -gelukkig vele- donateurs niet verspillen aan een welles-nietes advertentiecampagne. Want naar onze overtuiging zijn misverstanden uitsluitend en alleen recht te zetten door in alle openheid en redelijkheid met de andere partij te gaan praten. De Initiatiefgroep en de Stichting Hemmeland zijn daartoe, onder het genot van het beloofde kopje thee natuurlijk, steeds bereid. Want het is tenslotte een slechte zaak als in een kleine gemeente als de onze zo'n tweedracht ontstaat over iets waarover we het eigenlijk allemaal wel eens kunnen zijn: het Hemmeland is een prachtig stukje natuur waaraan heel veel mensen plezier beleven. En dat moet zo blijven.

Laat ik deze (open) brief besluiten met een opmerking over het belangrijkste misverstand dat naar mijn mening bij u leeft, namelijk dat Initiatiefgroep en Stichting Hemmeland zouden proberen om het Mirrorpaviljoen "langzaam af te breken". Beste familie Kulik, niets, maar dan ook niets is minder waar! Want wij zijn het helemaal eens met uw opmerking dat het Mirror-paviljoen een zaak is waaraan behoefte is, een zaak die in zekere zin een sociale functie vervult. Maar dan hebben we het wel over het paviljoen in z'n huidige vorm. Wij zouden dat maar al te graag gehandhaafd zien en wij willen het dan ook niet afbreken en vervangen door een hotel dat een geheel andere functie vervult en dat het karakter van het Hemmeland aantast; de plannen daarvoor zijn toch echt de uwe en tegen die plannen, en tegen de manier waarop de Gemeente Waterland die plannen probeert door te drukken, daartegen verzetten wij ons met steun van heel veel Waterlanders. In het belang van het Hemmeland dat ook u toch na aan het hart ligt, mag ik aannemen.

Uw meer concrete uitnodiging voor de thee zien wij graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,

namens de Initiatiefgroep en de Stichting Hemmeland

Ron van den Berg