Oproep om donateur van Stichting Hemmeland te worden

Stichting Hemmeland

Herm. Reijntjeslaan 136
1141 HB Monnickendam

Monnickendam, 22 januari 2008

Bericht aan de donateurs van de Stichting Hemmeland

Geachte donateur,

Het bestuur dankt u voor uw steun aan de Stichting in 2007 en hoopt dat 2008 een goed jaar zal worden voor u en de Stichting.

In het afgelopen jaar is de 'Stichting Hemmeland' een belangrijk element geweest in onze strijd tegen de plannen van de gemeente Waterland. Ons gemeentebestuur is nog steeds voorstander van dat grote hotel en zij zijn het brein achter het plan om het jachthaventerrein uit te breiden. Zowel voor het hotel als ook het jachthaventerrein - met alles wat daar nog bij komt - zouden grote stukken natuur verloren gaan. De gemeenteraad lijkt alles goed te vinden wat ondernemers en de burgemeester voorstellen, dus onze vertegenwoordigers leggen nog steeds het burgerinitiatief gesteund door 4300 burgers naast zich neer. Dit initiatief stelt heel simpel: 'Houd het Hemmeland zoals het is''; maar in het gemeentehuis is men daar doof voor.

Er is overleg geweest met de architect, die in opdracht van de gemeente het ontwerp van het nieuwe Galgeriet heeft getekend. Deze man is ook geen voorstander van het hotel op de geplande plaats, maar zijn ideeŽn brengen ons van de regen in de drup. Er is nog niets onherstelbaars gebeurd, maar als er bouwvergunningen afgegeven gaan worden, dan rest ons maar één ding: de gang naar de rechter. De Stichting is nodig om het Hemmeland bij de rechter te kunnen verdedigen.

Uit recent overleg met een milieuadvocaat is gebleken, dat voor een dergelijke procedure weliswaar een subsidie gegeven wordt, maar de eigen bijdrage van de Stichting zal zeker hoger uitvallen dan onze huidige middelen toelaten. Daarom nemen wij de vrijmoedigheid u te vragen familie, vrienden en alle andere mogelijke belangstellenden t.a.v. het Hemmeland, te vragen ook donateur te worden. Met meer donateurs zijn we in staat om ook in de rechtszaal te strijden om het Hemmeland te behouden als recreatiepark, landschapspark, uniek natuurgebied, kortom, als de 'Tuin van Monnickendam'.

Er is contact geweest met het programma 'Landroof' van de VPRO en in verband daarmee hebben wij een filmpje geplaatst op de VPRO-website. Dit filmpje is te zien via www.landroof.nl.

Mocht het ooit zover komen dat men op het gemeentehuis ook de belangen van de bevolking gaat behartigen, dan zal bij opheffing van de Stichting het geld in kas besteed worden aan een project of activiteit ten behoeve van ons Hemmeland.

Wie op dit moment nog geen donateur is, kan zich aanmelden via de website www.redhethemmeland.nl, of telefonisch op nummer (0299) 656207. U kunt ook direct 5 euro of meer storten op rekening 1298.15.845 t.n.v. 'Penningmeester Stichting Hemmeland' onder vermelding van 'Donateur'.

Vermeld bij de storting svp ook uw adres, postcode en woonplaats.

Informatie kan nu optimaal verspreid worden via e-mail, dus wilt u ons ook uw e-mailadres doorgeven via onze website www.redhethemmeland.nl

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun!!

Namens het bestuur:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Fred Udo
Sjoerd Rodenhuis
Wim van Zanen

fredudo@xs4all.nl
sjoerdrodenhuis22@hetnet.nl
wim.vanzanen@orange.nl tel. 0299 - 656 207