De plannen voor het Hemmeland anno 2007

Na het raadsbesluit van december 2006 over het Hemmeland hebben B&W opdracht gegeven aan het architectenbureau Van Elsdonk om een landschappelijke visie te ontwikkelen op het Hemmeland. Deze visie moest natuurlijk wel stroken met de uitgangspunten van de gemeente:

 1. Een groot stuk van het Hemmeland wordt overgedaan aan een particuliere ondernemer om een hotel te bouwen;
 2. De jachthaven wordt verplaatst en uitgebreid met een oppervlakte vrijwel gelijk aan het hele Galgeriet
  (2,2 hectare);
 3. Er wordt een multifunctioneel gebouw langs de Waterlandse Zeedijk gezet.

Het bureau heeft verschillende groepen (ook Stichting Hemmeland) geraadpleegd over wenselijkheden en mogelijkheden en komt nu naar buiten met een voorlopige visie. De gemeente organiseert nu voorlichtingsavonden over de ideeën ontwikkeld door Van Elsdonk. Wethouder Bouwman vond het desgevraagd niet nodig om ook andere groeperingen in te lichten over de bouwplannen, waarop er een droge opmerking van de vertegenwoordiger van Landschap Waterland kwam, dat de eigenaar/exploitant van het Hemmeland (Landschap Waterland dus) misschien ook wel op de hoogte wil blijven....

Ad a.
Het voorstel is om het strandje te ontzien (een groot punt van ons) door een klassiek ogend gebouw neer te zetten in het bosje tussen de parkeerplaats en het strandje en om eventueel het bestaande paviljoen te slopen. De familie Kulik is het geheel niet eens met de voorstellen van de architect voor een hotel op een andere plek, dus hier moet een onderhandelingsronde gestart worden met als lokkertje, dat het hotel dan misschien wel 500 m² groter zou mogen worden dan de in het raadsbelsuit toegestane 4500 m². De datum van de definitieve voorstellen zal dus wel wat naar achter geschoven worden. Ons principe om geen openbaar groen prijs te geven aan een ondernemer blijft gewoon staan.

Ad b.
Er waren wat schetsen van een indeling van de vernieuwde jachthaven, maar op de vraag wie al dat moois moet financieren bleef men het antwoord schuldig. De vertegenwoordiger van Landschap Waterland was zeer terughoudend op dit punt. Dit is ook logisch, want met een miljoenenschuld is de jachthaven niet meer in staat om als melkkoe te fungeren voor de ambtenaren van Landschap Waterland.

Ad c.
De architect is tot de conclusie gekomen, dat een multifunctioneel gebouw (met sporthal) langs de Waterlandse Zeedijk

 1. geen goede zaak is (deze conclusie vloeit voort uit gesprekken met toekomstige gebruikers zoals de bibliotheek);
 2. een multifunctioneel gebouw met sporthal te groot is voor de plek.
 3. het uitzicht van de nieuwe dure flats op het Galgeriet zal bederven.

Het laatste punt is natuurlijk de belangrijkste reden om er maar vanaf te zien. Er is nu ruimte gereserveerd op het Galgeriet om eventueel dergelijke functies onder te brengen. Om precies dezelfde redenen moet volgens ons ook het Mirror hotel naar die plek verhuizen.

De wethouder beloofde, dat wij eind november de definitieve plannen tegemoet kunnen zien.

Conclusies

 1. Er is ruzie over het hotel;
 2. De financiering van de jachthavenverplaatsing is nog lang niet rond;
 3. Het multifunctionele gebouw lijkt van de baan.

Er is dus een klein stapje in de goede richting gezet.

Fred Udo
Voorzitter Stichting Hemmeland