Nieuwsbrief Stichting Hemmeland

Het is zo stil rondom het Hemmeland dat je haast zou denken dat er niets aan de hand is. Maar helaas, schijn bedriegt...

De huidige stand van zaken is als volgt:
Ondanks het felle protest van duizenden tegenstanders heeft de gemeenteraad helaas toch besloten dat er een groot hotel op het Hemmeland zal komen. Tevens heeft men besloten dat de jachthaven 2 ha uitgebreid kan worden; ook dit gaat ten koste van het groen.

Het hotel

De gemeenteraad vindt het een goed plan dat er een hotel met een vloeroppervlak van 4500 m² op het Hemmeland wordt gebouwd. Nadat deze beslissing was genomen heeft de raad een planologisch bureau gevraagd mee te denken over de eventuele wijzigingen op het Hemmeland. Dit bureau heeft de gemeente dringend geadviseerd niet te bouwen op de huidige locatie van het Mirrorpaviljoen, maar dat te doen vlak bij het huidige parkeerterrein, zodat het gebouw niet al te veel stoort in de omgeving... De nokhoogte van het hotel zou niet hoger worden dan 17 meter (lees: een flat van 3 etages!), en zou een landelijke, open sfeer uit moeten stralen...

Op dit moment is er onenigheid tussen de uitbater van het hotel en de gemeente. De uitbater wil aan het strand bouwen (op de plek waar zijn bedrijf nu staat); de gemeente wil, conform het voorstel van het door hen ingehuurde stedenbouwkundig bureau Soeters Van Elsdonk, dat er tussen de bomen wordt gebouwd (bij het eerder genoemde parkeerterrein). Kortom, er is onenigheid over de precieze plek. Ter compensatie heeft de gemeente op voorhand alvast maar even 500 m² extra toegezegd. Het vloeroppervlak van het nog te bouwen hotel komt op dit moment dus op 5000 m².

Het zal u niet verbazen dat wij het absoluut niet eens zijn met deze plannen van de gemeente. We willen geen groot hotel en geen uitbreiding van de jachthaven, ten koste van groen. Wat we vooral willen, is dat er wordt geluisterd naar de wensen van de bevolking. En dat is het Hemmeland houden zoals het is.

Kort nieuws

Den Haag - Op uitnodiging is een afgevaardigde van RHH naar Den Haag geweest om aan Minister Cramer de zorgelijke situatie in Waterland uit te leggen.

Galgeriet - De gemeente wil ± 200 appartementen, een supermarkt, een hotel en een multifunctioneel centrum op het Galgeriet realiseren. Op dit moment is niet duidellijk naar welke andere locatie de nu op het Galgeriet aanwezige bedrijven verhuisd zouden moeten worden. Elke verplaatsing gaat ten koste van kostbaar groen, daartegen is uiteraard veel verzet (Denk aan de commotie rond de Monnickmeer, Katwoude, de Kloosterdijk en meest recentelijk het gebied 'achter de Texaco'. NB Op De Baanstee, op slechts een steenworp afstand gelegen in Purmerend, staan nog altijd veel bedrijfspanden leeg!).

Uitdam - De gemeente wil 250 recreatiebungalows buitendijks realiseren, hiertegen is wederom veel verzet.

Nes - Er zijn plannen voor de bouw van twee reusachtige windmolens op de Nes.

Belangrijke informatie

Verzet verenigd in het Milieu Platform Waterland

Aangezien overal in de regio 'grootse' plannen zijn om natuurgebieden om te toveren tot recreatie-, (nieuw)bouw- of industriegebieden hebben verschillende organisaties de handen ineengeslagen om te pleiten voor een ander nieuw beleid. Dit heeft geleid tot het Milieumanifest Waterland. Ook Stichting Hemmeland steunt het breedgedragen Milieumanifest, dat op 30 januari zal worden aangeboden aan de gemeenteraad en B&W van Waterland. Alle informatie rond Milieumanifest Waterland vindt U op onze website www.redhethemmeland.nl.

Landroof

Stichting Hemmeland staat gelukkig niet alleen in de strijd tegen een lokale overheid met 'grootse' plannen. In heel Nederland wordt er grootschalig 'ontwikkeld'. De VPRO maakt hierover een hilarisch programma (elke donderdagavond om 19.25 uur op Nederland 2). Uit het hele land worden projecten aangemeld en belicht. Er is tevens een mooie website waarop talloze filmpjes worden vertoond. Ook Stichting Hemmeland heeft een filmpje op deze website staan 'zie www.landroof.nl'.

Oproep

In de kracht van je leven en eens een avondje geen behoefte aan hangen op de bank voor de televisie? We zoeken nog mensen die actief willen helpen met het behoud van het Hemmeland! Aanmelden via www.redhethemmeland.nl o.v.v. Actieve hulp aangeboden. Of bel voor meer informatie met Wim van Zanen, penningmeester, tel. 0299 - 656 207.

 

Stichting Hemmeland
www.redhethemmeland.nl

Wim van Zanen (tel. 0299 - 656 207)
Fred Udo
Sjoerd Rodenhuis

wim.vanzanen@orange.nl
fredudo@xs4all.nl
sjoerdrodenhuis22@hetnet.nl

 

De meest actuele informatie vindt u telkens op www.redhethemmeland.nl.
Stichting Hemmeland dankt al haar donateurs voor hun onmisbare steun!