Tweede Nieuwsbrief van Stichting Hemmeland.

- EEN UITGAVE VAN STICHTING HEMMELAND -

Red het Hemmeland !!!

Hermanus Reijntjeslaan 136,     1141 HB Monnickendam

HEMMELAND NOG STEEDS IN GEVAAR!

U heeft het misschien al gelezen of gehoord. Na een jaar van weinig nieuws tracht het nieuwe College de oude plannen voor het Hemmeland door de raad te loodsen. Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen rond het Hemmeland en de activiteiten van de Stichting.

Waar gaat het ook al weer over? Het gemeentebestuur heeft nog steeds niet begrepen hoe belangrijk de bevolking het vindt dat het burgerinitiatief gehonoreerd wordt. Het Hemmeland moet blijven zoals het is! Aantasting van het Hemmeland betekent verlies van natuur en recreatieruimte waar we samen zuinig op moeten zijn. Want het is niet alleen dat er bomen moeten wijken voor een hotel, ook de daar bij behorende omgeving wordt grondig naar de knoppen geholpen.

Toekomstige bedreigingen.
Maar er is nog iets dat ons bedreigt door het beoogde hotel. Het is slechts een kwestie van tijd dat het eerste strandje alleen toegankelijk wordt voor de hotelgasten. Met zomerse dagen willen die ook graag buiten zitten. Je kunt als 3 of 4 sterrenhotel de

gasten toch niet tussen spelende en joelende kinderen plaatsen? Dat strandje zijn we dan gewoon kwijt.

Dat het hotel in de toekomst wil uitbreiden ligt in de lijn der verwachtingen. Het zal immers óf niet rendabel zijn en uitbreiding nodig hebben, óf het is zo succesvol dat extra hotelcapaciteit nodig is om aan de vraag te voldoen.

Dit hotel en uitbreiding van de jachthaven is slechts de eerste aantasting zijn van het Hemmeland. Daarna volgen er zeker nieuwe initiatieven. Dat hebben we kunnen zien op de houtskoolschets van 2004.

Met welk recht wordt publieke ruimte eigenlijk verkwanseld aan een particuliere ondernemer?

 

Geen serieuze inspraak

De ontwikkelingen sinds januari van dit jaar.

 

 

Eind vorig jaar lag er de 'stedenbouwkundige visie Hemmeland' van het bureau Van Eldonk op tafel. Dit werkstuk betreft de visie op één gebouw: het hotel. Men stelt voor het hotel te verplaatsen pal aan het eerste strandje. Hiervoor moet dan wel een hectare of wat bos gekapt worden.....

Het document bevat ook iets goeds, namelijk de afwijzing van het multifunctionele monstrum gepland op het weitje voor de jachthaven.

In het voorjaar bleek dat er vanuit het gemeentebestuur intensief overleg was geweest over het geesteskind van van Eldonk met de familie Kulik, de initiatiefnemer van het hotel, maar met niemand anders. De familie Kulik was het namelijk niet eens met de nieuwe plaats van het hotel en de gemeente heeft geprobeerd hen te paaien

met een vergroting van het geprojecteerde hotel - en dit ondanks het feit, dat de gemeenteraad daar een limiet aan gesteld heeft. Wij hebben dit alles achteraf pas vernomen.

Op woensdag 11 juni 2008 werd er zonder behoorlijke aankondiging een inspraakavond gehouden over de 'stedenbouwkundige visie'. Daar hebben wij onze verontwaardiging uitgesproken over de gang van zaken en er is een formele protestbrief van de Stichting Behoud Waterland verzonden op 18 juli 2008. Deze brief is mede ondertekend door de Milieufederatie Noord Holland, het VBIJ, de Stichting De Kwade Zwaan en onze Stichting Hemmeland.

Wij wachten nog steeds op antwoord, maar er gebeurde meer in ons stadje.

Gemeentedichter

Er is nog nieuws van heel andere aard. Martha Aarsen is voor dit jaar benoemd tot gemeentedichter van Waterland. Zij heeft deze benoeming te danken aan het gedicht aan uw rechterzijde.

Het honorarium verbonden aan deze benoeming heeft zij overgemaakt aan de Stichting Hemmeland.

Martha bedankt!

Alles over het Hemmeland vindt u op www.redhethemmeland.nl

Skyline
De skyline van het Hemmeland
is meer dan een gedicht.
Als s' morgens vroeg bij zonsopgang
de Gouwzee wordt verlicht.
Als op de dijk die rode bol
Met moeite los kan laten
drijft zacht de nevel naar omhoog
Uit bomen, gras en straten.
En s' avonds aan de horizon
wordt Markens silhouet
Nog even voor het slapen gaan
In het zonnetje gezet.

Martha Aarsen

 

GroenLinks maakt geen verschil.

In april van dit jaar was er crisis in de Pierebaan 1. Wethouder Buijs moest het veld ruimen en daarmee werd de PvdA buitenspel gezet. Sinds afgelopen juni is GroenLinks toegetreden tot de coalitie in de gemeente Waterland. Even ontstond de hoop dat hiermee een nieuwe koers gevonden zou worden, maar de nieuwe partner toont zich echter in het geheel niet groen.

In het Noordhollands Dagblad heeft u kunnen lezen over de ambities van GroenLinks in de coalitie. GroenLinks raadslid André Montauban spreekt over ‘het serieus betrekken van de burgers bij plannen van de gemeente’. Helaas voor GroenLinks houden deze beloften niet lang stand. Bijvoorbeeld de situatie rond de Gouwzeeschool. De nieuwe wethouder van GroenLinks heeft de omwonenden zonder omhaal buitenspel gezet bij de

eerste plannen van de nieuwbouw. Ook het Hemmeland heeft weinig van GroenLinks te verwachten, want deze partij heeft zich voorstander getoond van de plannen voor het hotel en uitbreiding van de jachthaven. De hoop op een nieuw en verfrissend geluid uit het college is hiermee vervlogen. De gemeente gaat, met GroenLinks op de bagagedrager, op de oude voet verder.

Jachthaven

In de nieuwe plannen staat ook een uitbreiding van de jachthaven met 2 hectare. Daar is al maanden niets meer vernomen, maar dat komt waarschijnlijk door alle verwikkelingen rond het Galgeriet.

Het is wel zo, dat het nieuwe collegeakkoord uitgaat van de plannen van van Eldonk en daar staat de uitbreiding van de jachthaven gewoon nog in.

Conclusie Stichting Hemmeland

Samenvattend kunnen wij stellen, dat de situatie rond het Hemmeland na twee jaar van protest nog onveranderd is. Er is een bestemmingsplan, dat de bouw van een hotel verbiedt, dus wij kunnen binnenkort een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan verwachten. Geen bestemmingsplan, dan ook geen hotel.

De eerste taak van de Stichting zal zijn dit plan tegen te houden, zo nodig met juridische middelen. Er is een samenwerking tussen de verschillende actiegroepen op gang gekomen, zodat wij er niet helemaal alleen voor staan, getuige de brief getekend door vijf organisaties, die nu op het gemeentehuis ligt.

Juridische kennis gezocht

Op dit moment is er nog niets onherstelbaars gebeurd, maar als er bouwvergunningen afgegeven gaan worden, dan rest ons maar één ding: de gang naar de rechter. Hiervoor is uiteraard veel juridische kennis vereist. Stichting Hemmeland zoekt daarom naar mensen die actief willen helpen. Heeft u ervaring met juridische procedures dan komen wij graag met u in contact. Aanmelden kan via info@redhethemmeland.nl of bel voor meer informatie met Fred Udo, telefoon 0299 - 65 2503.

Hemmeland Kort

Als de situatie daarom vraagt, stuurt Stichting Hemmeland een Hemmeland Kort per e-mail. Ook u kunt zich inschrijven op deze digitale nieuwsbrief. Stuur hiervoor een e-mail naar info@redhethemmeland.nl met daarin uw naam en adresgegevens. Zo blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Donaties

Voor uw steun als donateur van Stichting Hemmeland zijn wij u zeer erkentelijk. Juist nu zijn onze donateurs onmisbaar!
De komende tijd zal beslissend zijn voor de toekomst van ons mooie Hemmeland. Stort daarom uw bijdrage (5 euro of meer) op rekening 1298.15.845 t.n.v. ‘Penningmeester Stichting Hemmeland’ onder vermelding van ‘Donateur’. Hartelijk dank voor uw steun. Wilt u zich ook per email aanmelden bij de penningmeester, zodat hij het donateursbestand kan uitbreiden met emailadressen? Het adres is: wim.vanzanen@orange.nl

Mocht het ooit zover komen dat men op het gemeentehuis ook de belangen van de bevolking gaat behartigen, dan zal bij opheffing van de Stichting het geld in kas besteed worden aan een project of activiteit ten behoeve van ons Hemmeland.

Namens de Stichting Hemmeland,
Fred Udo, voorzitter.