Kaart van de EHS vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 2 november 2004.

Provinciale Ecologische HoofdStructuur (PEHS)