Het Hemmeland ernstig bedreigd.

Ongeveer 45 jaar geleden is het Hemmeland ontstaan door opspuiting van zand en het aanplanten van bomen en struiken. De toenmalige gemeente Monnickendam maakte een bestemmingsplan voor het gebied met als aanduiding: recreatiegebied. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Purmerend waren bereid mee te betalen aan de exploitatie en beheer van het 42 ha grote terrein. Door goed bosbeheer is een prachtig natuurgebied ontstaan, waar het hele jaar wordt gewandeld, gesport, gezwommen etc: kortom gerecreëerd. Financiële problematiek heeft de gemeente Waterland doen besluiten een en ander drastisch te veranderen. Het college is bereid met een projectontwikkelaar in zee te gaan, die een dubbele waterskibaan wil uitzetten langs de noordoosten van het Hemmeland. Eén baan van 300 meter en één van 400 meter lengte. Het gemeentebestuur wil Monnickendam op de kaart zetten. Onnodig, Monnickendam is door zijn havens en ligging bekend in binnen- en buitenland als een uniek watersportcentrum.

Verdere plannen voor het Hemmeland zijn:

De waterskiërs worden getrokken door elektromotoren langs een permanente kabelbaan. In een natuurgebied, want dat is het Hemmeland werken deze staketsels als zeer storend. Daarnaast zullen speedboten en jetskies de rust en het plezier van velen verpesten; om nog maar niet te denken aan de veiligheid van in het water spelende kinderen, surfers en zeilers, alsmede de stank, geluidsoverlast en de waterverontreiniging. Onvoldoende politietoezicht maakt, dat de hele Gouwzee misbruikt wordt voor deze vorm van recreatie.
Verder in er nog het plan “Volkers”, dat inhoudt de verplaatsing van de sporthal en De Bolder naar een multicultureel centrum te bouwen tegenover de ingang van de Jachthaven Hemmeland. Op zich een legitiem plan omdat dit de mogelijkheid biedt op de locaties van de sporthal en De Bolder zogenoemde starterswoningen te bouwen. De druk op het Hemmeland zal daardoor echter wel meer toenemen.
De hoop, dat deze onzalige plannen zullen sneuvelen is gelegen in de Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, waaronder de Gouwzee valt met zijn unieke flora en fauna.
Ook het protest van de inwoners van de gemeente Waterland kan bijdragen aan het ongedaan maken van deze plannen.
Bent U het eens met “HET INITIATIEF TOT BEHOUD VAN HET HEMMELAND” vul dan Uw naam en adres in op onderstaande antwoordstrook en lever deze zo spoedig mogelijk in op een van de onderstaande adressen.

G. Onclin
Speet 36
1141 BX M'dam
H. Schade
C.Dirkszlaan 2
1141 ZA M'dam
T. Louwers
Noordeinde 49
1141 AG M'dam
JA,IK BEN HET EENS MET HET INITIATIEF TOT BEHOUD VAN HET HEMMELAND.
Naam:..............................................................................
Adres:.............................................................................
Handtekening:.................................................................