Ons Hemmeland - actueel

Inleiding

Het Hemmeland heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een natuurgebied waar rust en ruimte de sfeer bepalen. Hoewel onder druk van burgeracties plannen voor een waterskibaan en vergaande verloedering van de strandjes voorlopig gekeerd zijn, zijn de resterende plannen nog steeds onacceptabel. Het publieke groen van nu nog 40 hectare zal volgens de plannen ingeperkt worden voor de uitbreiding van de jachthaven en er staat ons nog steeds een hotel te wachten naast het strandje, terwijl er bovendien geen enkele garantie tegen toekomstige aantastingen bestaat. Dit alles staat in het raadsbesluit van 4 december 2008.

Op 1 november 2012 werden onze bange vermoedens omtrent de houding van ons gemeentebestuur ten opzicht van het Hemmeland bevestigd. Op die datum werd de volgende tekst van het bestemmingsplan goedgekeurd:

Evenementen

Het college heeft de wens om, naast de gebruikelijke kleinschalige evenementen zoals die nu al plaatsvinden, het aantal evenementen in het Hemmeland te intensiveren. Daarbij wordt op dit moment gedacht aan de volgende typen evenementen:
- 10 x per jaar een middelgroot evenement (5.000 bezoekers). Eventueel met live-muziek;
- 5 x per jaar een groot muziekevenement (20.000 bezoekers). Waarbij één tweedaags en één driedaags evenement (met camping en bijbehorende voorzieningen).

planMER bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013 en bestemmingsplan Marken 2013 Status: Gemeenteraad / Buro Vijn B.V.

Dit betekent dat op 15 van de 26 weekends in het zomerhalfjaar het park ontoegankelijk is voor de normale bezoekers. Dit zijn er in de zomer 1300 tot 1500 per dag volgens de telling van Landschap Waterland in 2008. Monnickendam zal dan verstopt zitten met auto’s en de herrie zal oorverdovend zijn voor diegenen, die rond het Hemmeland wonen. In de volgende paragraaf wordt de schoonheid van het Hemmeland besproken. Wij vrezen, dat na een festivalseizoen daar weinig van over zal zijn.

Wij hebben protest aangetekend tegen deze plannen door een zienswijze in te dienen (C48).
De protesten hebben als resultaat opgeleverd, dat de 5 grote festivals geschrapt zijn, maar de 10 “kleine” zijn blijven staan ook na de raadsvergaderingen van 4 en 11 april.
Onze inspreektekst staat op deze site onder nummer (C50)

Op 11 april verscheen in Prettig Weekend een advertentie van twee pagina’s waarin de heer Rick Schröder trots aankondigde, dat op 8 juni een evenement met 4000 bezoekers op het Hemmeland zal worden gehouden. Dit was voor ons aanleiding om een brief aan de burgemeester te schrijven. Deze brief is als document (C51) hier te lezen.
De brief vraagt hoe het verkeer, het parkeren, de geluidsoverlast en de schade voor het park wordt geregeld. De datum valt ook nog eens samen met de landelijke Korendag, waar 78 koren voor hebben ingeschreven.

Het antwoord van de dienstdoende ambtenaar was, dat de organisator voor dranghekken zou zorgen. Verdere concrete maatregelen worden in het antwoord (C52) niet vermeld. Interessant is ook, dat op de datum van deze brief (18 april 2013) de vergunning nog niet verleend was. De heer Schroder weet kennelijk meer, dan de dienstdoende ambtenaar….

Over politie inzet is kennelijk nog niet gesproken, maar hoeveel man wordt er ingezet en tegen welke prijs?

De oorspronkelijke aanvraag werd als bijlage meegestuurd. Hieruit blijkt, dat er voor 3000 tot 3500 bezoekers vergunning wordt aangevraagd, terwijl er 4000 in de advertentie staan. Waar hebben wij dit soort praktijken meer gezien? Verder is de opbouwperiode gepland van 3 tm 7 juni en de afbouw vindt plaats op 9 en 10 juni. Hier wordt dus gedurende 8 dagen beslag gelegd op het park.

Burgemeester, wanneer neemt u het burgerinitiatief wel ter harte?

Om u een indruk te geven van de schoonheid van het unieke gebied dat we proberen te behouden, hebben wij veel schitterend fotomateriaal verzameld onder het kopje 'natuur in beeld'. Een ieder die gehecht is aan een directe leefomgeving die het bijzondere Waterlandse landschap in stand houdt, raden wij aan dit fotomateriaal te bekijken. Want beelden zeggen meer dan duizend woorden!

Zeven maanden na het burgerinitiatief, getekend door 4500 inwoners, is de gemeenteraad op 14 december 2006 toch akkoord gegaan met de plannen van B&W. Dat betekent dat de plaatselijke politiek zich in meerderheid niets aantrok van de mening van duizenden burgers. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 4 december 2008 nauwelijks bedenkingen aangevoerd tegen de voorgestelde bouw van een hotel naast het huidige Mirror Paviljoen, of tegen het vergroten van de jachthaven en het bouwen van een letterlijk hemeltergende loods daar. De route die nu gevolgd moet en zal worden is een zuiver juridische. Door middel van de Stichting 'Hemmeland' zal deze juridische strijd gevoerd worden.

Alle materiaal dat dateert van vóór 2012 is te vinden onder het kopje 'archief'. Alle documenten betreffende het Hemmeland uit die periode zijn te vinden onder de nummers B5 tot en met B27.