Ons Hemmeland - natuur

Natuur Nu

Het Hemmeland is een prachtig groen schiereiland in de Gouwzee, maar als het aan B&W van de gemeente Waterland ligt, zou daar nog weinig van overblijven. Klik hier (B1) om te zien wat voor onherstelbare schade de oorspronkelijke plannen aan dit natuurgebied zouden hebben aangericht! De foto is het Hemmeland, gezien vanuit de lucht, zoals het er nu bij ligt, met daarop alle aanvankelijke plannen in kleur ingetekend. Onder deze compositietekening staat vermeld welke kleur waar precies voor staat. Deze gegevens zijn gebaseerd op de destijds door Landschap Waterland en de gemeente verstrekte informatiekaartjes. Weliswaar heeft onder de druk van de burgeracties er enige bijstelling van de plannen plaatsgevonden, maar wat nu voorligt is nog steeds onacceptabel. Bovendien is er geen enkele garantie dat over enige tijd de oorspronkelijke plannen niet opnieuw op de politieke agenda van B&W zullen komen.

Mocht u nog twijfelen aan het unieke karakter van ons Hemmeland, dan overtuigt de fotoserie (B2) van Peter van der Meer (speer fotografie, Amsterdam) en Marijke van den Berg (Monnickendam) u vast en zeker!
Of kijkt u anders eens naar 'een wandeling met Max' (B3), die ons als Waterlandse buitenstaander laat zien wat er zo bijzonder is aan ons Hemmeland.
Na zijn eerste bezoek aan het Hemmeland was onze Amsterdamse gast Max danig onder de indruk. Inmiddels heeft hij zijn tweede wandeling achter de rug, en ook ditmaal had hij zijn camera bij zich. De sfeervolle beelden (B4) benadrukken nogmaals het unieke karakter van ons Hemmeland.

Wij zullen met alle legale middelen proberen te verhinderen, dat dit gebied aangetast zal worden door de bouw van een hotel, het dumpen van een milieustraat en de onbezonnen uitbreiding van de jachthaven.